Academics

SSC Results 2017 -18

100%

Appeared : 76

Distinction : 60

First Class : 16

SXBA Top 3

1. SHAGARA PUNYAPRASUN

95.60%

2. SHAH SHUBH

94.00%

3. SARWANIWALA MURTUZA

93.40%

3. BHOSALE HARSHVARDHAN

93.40%

SXBA Top 10 Rankers

Punyaprasun Shagara 95.60 %

Shubh Shah 94.00 %

Murtuza Barwaniwala 93.40 %

Harshvardhan Bhosale 93.40 %

Aditya Sanghvi 93.20 %

Bhavya Lalit Jain 93.00 %

Moksh Chedda 92.86 %

Vinit Dutia 92.80 %

Harsh Muktyar 92.40 %

Parth Dandekar 92.20 %

Bhavya Jabarmal Jain 92.20 %

SSC Merit List

Merit List