SSC - Top 10 Rankers

Academic Year - 2018 - 2019

1st JINAY PATEL

94.40%


2nd RISHI SHAH

93.80%


3rd JAY PATEL

93.60%


4th JAINAV JAIN

93.00%


5th DEVANSH ZOTA

92.60%


5th SAGAR ZAVERI

92.60%


7th MUHAMMAD SHEIKH

91.80%


8th SMIT NAGDA

91.60%


8th SANSKAR KHATRI

91.60%


10th JAEDON PIRES

90.60%